Privacyverklaring


Welkom bij ZENNA!

Disclaimer, Privacy Policy & Cookieverklaring
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer en de Privacy Policy. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en/of diensten die worden afgenomen van ZENNA Sport for Women, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website(s)
De informatie op de website(s) van ZENNA Sport for Women is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Hoewel ZENNA Sport for Women zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website(s) en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ZENNA Sport for Women garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. ZENNA Sport for Women wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Ook bij de weergegeven prijzen en/of tarieven streeft ZENNA Sport for Women naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en/of herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typfouten, vormen nimmer aanleiding om een contract en/of overeenkomst met Zenna sport for women te mogen claimen en kan nimmer (kosteloze) ontbinding tot gevolg hebben.

Informatie van derden, producten en diensten
Indien er op de website(s) van ZENNA Sport for Women links staan naar websites van derden, aanvaardt ZENNA Sport for Women geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ZENNA Sport for Women niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij ZENNA Sport for Women. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZENNA Sport for Women. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor jouew eigen persoonlijke gebruik.

ZENNA Sport for Women respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers. ZENNA Sport for Women draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze Privacy Policy is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van ZENNA Sport for Women. ZENNA Sport for Women draagt geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van andere sites die via een link op de website(s) van ZENNA Sport for Women bereikbaar zijn.

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van ZENNA Sport for Women of producten van ZENNA Sport for Women aanschaft, vraagt ZENNA Sport for Women je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons klantensysteem, dat ZENNA Sport for Women gebruikt om de diensten en/of producten te kunnen realiseren en leveren.

Jouw persoonsgegevens kunnen ook door ZENNA Sport for Women gebruikt worden om je te informeren over onze producten en/of diensten. Je kunt het ontvangen van mailingen te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door ZENNA Sport for Women. ZENNA Sport for Women verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jij en ZENNA Sport for Women.

ZENNA Sport for Women bewaart jouw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Vragen
Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kun je contact opnemen met ZENNA Sport for Women via info@zenna-sport.nl of via ons algemene nummer 06-36092912. Indien je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de Disclaimer of Privacy Policy van ZENNA Sport for Women, kun je ZENNA Sport for Women benaderen via info@zenna-sport.nl of door contact op te nemen via het algemene nummer 06-36092912.

Wijzigingen
ZENNA Sport for Women heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze Disclaimer en de Privacy Policy, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze Disclaimer en de Privacy Policy, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website, de Disclaimer en de Privacy Policy is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van ZENNA Sport for Women.

Wat is een cookie?
ZENNA Sport for Women maakt op diens websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van ZENNA Sport for Women teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kan ZENNA Sport for Women je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, kan ZENNA Sport for Women dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen, waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik kunt maken van de website. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie-cookies
Met behulp van een sessie-cookie kan ZENNA Sport for Women zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. ZENNA Sport for Women kan diens diensten daardoor zoveel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van de bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je je webbrowser afsluit.

Tracking-cookies van ZENNA Sport for Women
Met jouw toestemming plaatst ZENNA Sport for Women een cookie op je apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van ZENNA Sport for Women bezoekt. Hierdoor kan ZENNA Sport for Women te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Tracking-cookies van onze adverteerders
Met jouw toestemming plaatsen adverteerders van ZENNA Sport for Women ‘tracking cookies’ op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van je bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ZENNA Sport for Women bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op je profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics
Via de websites van ZENNA Sport for Women wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. ZENNA Sport for Women gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. ZENNA Sport for Women heeft hier geen invloed op. ZENNA Sport for Women heeft Google wel toegestaan om de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media
Op de website(s) van ZENNA Sport for Women zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google+, Instagram of WhatsApp. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het betreffende kanaal zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. ZENNA Sport for Women heeft daar geen invloed op. Lees je de privacyverklaring van de diverse kanalen (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die diverse socialmediakanalen vergaren en verzamelen, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door deze kanalen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze kanalen stellen zich te houden aan de Privacy Shield Principles en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Je kunt hierover contact met ons opnemen via info@zenna-sport.nl of via ons algemene nummer 06-36092912. Om misbruik te voorkomen, kan ZENNA Sport for Women je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser.

In- en uitschakelen van cookies en de verwijdering daarvan. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking-cookies geplaatst door derdenSommige tracking-cookies worden geplaatst door derden die onder meer via de website van ZENNA Sport for Women advertenties aan u vertonen. Deze cookies kun je centraal verwijderen via Your Online Choices, zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising